BIP
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
powyżej 30.000 Euro
20.01.2015
SIWZ - Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na trasach krajowych dla potrzeb JW. 5308 – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrzeniu
19.01.2015
POPRAWNY FORMULARZ OFERT- Usługi wycinki, frezowania pni drzew, wycinania zarośli i zadrzewień, zabiegi pielęgnacyjne oraz usuwania zwałów i wiatrołomów oraz usługi w zakresie gospodarki leśnej na terenach administrowanych przez JW. 5308 w Koszalinie
16.01.2015
SIWZ - Usługi napraw pojazdów różnych marek, sukcesywnie przez okres trwania umowy, w zależności od potrzeb 17 WOG w Koszalinie
13.01.2015
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów ochrony technicznej oraz napraw awaryjnych w ramach całodobowego dyżuru serwisowego w obiektach wojskowych na rzecz 17 WOG Koszalin
12.01.2015
SIWZ - Usługi wycinki, frezowania pni drzew, wycinania zarośli i zadrzewień, zabiegi pielęgnacyjne oraz usuwania zwałów i wiatrołomów oraz usługi w zakresie gospodarki leśnej na terenach administrowanych przez JW. 5308 w Koszalinie


znaleziono: 5 wiadomości na 1 stronach

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych