BIP
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
powyżej 30.000 Euro
03.03.2015
ZZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Usługi w zakresie gospodarki leśnej na terenie kompleksu leśnego działka nr 57 obręb Koszalin na rezcz 17 WOG - zadanie nr 2
20.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Usługi w zakresie konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów ochrony technicznej oraz napraw awaryjnych w ramach całodobowego dyżuru serwisowego w obiektach wojskowych na rzecz 17 WOG Koszali
20.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu
13.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Usługi w zakresie przygotowania do badań dozorowych cystern paliwowych, urządzeń filtrów, nalewaków i zbiorników paliwa na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek
11.02.2015
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu
06.02.2015
SIWZ - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR 266 na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie i jednostek będących na jego zaopatrzeniu
05.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na trasach krajowych dla potrzeb JW. 5308 - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jej zaopatrze
03.02.2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Wycinka drzew, frezowanie pni drzew, wycinka samosiej oraz zabiegi pielęgnacyjne i usuwanie zwałów / wiatrołomów na terenach administrowanych przez JW. 5308 w Koszalinie - zadanie nr 1


znaleziono: 17 wiadomości na 3 stronach
<<< -   1  2  3   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych