BIP
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
powyżej 30.000 Euro
27.03.2015
SIWZ - Prace naprawcze oświetlenia zewnętrznego kompleksu wojskowego w Kołobrzegu realizowane przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
27.03.2015
SIWZ - Prace naprawcze ogrodzenia wewnętrznego kompleksu wojskowego w Koszalinie realizowane przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
25.03.2015
SIWZ - Prace naprawcze pomieszczeń warsztatowych i sanitariatów w budynku nr 65 kompleksu wojskowego w Kołobrzegu realizowane przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
24.03.2015
SIWZ - Remont budynku magazynowego nr 36 kompleksu wojskowego w Koszalinie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
24.03.2015
SIWZ - Remont budynku szkoleniowego nr 16 kompleksu wojskowego w Koszalinie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
13.03.2015
SIWZ - Remont budynku magazynowego nr 61 kompleksu wojskowego w Darłowie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
12.03.2015
SIWZ - Remont budynku magazynowego nr 43 kompleksu wojskowego w Darłowie realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
03.03.2015
ZZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Usługi w zakresie gospodarki leśnej na terenie kompleksu leśnego działka nr 57 obręb Koszalin na rezcz 17 WOG - zadanie nr 2


znaleziono: 24 wiadomości na 3 stronach
<<< -   1  2  3   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych